Wywiadówka dla rodziców

     W dniu 6 listopada 2019r. (środa) odbędą się spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Ślemieniu, których celem jest przekazanie rodzicom informacji na temat wyników w nauce i zachowaniu uczniów za połowę I półrocza br. roku szkolnego.

godz. 16.00 - rodzice uczniów klas od I do IV
godz
. 17.00 - rodzice uczniów klas od V do VIII

     Ze względu na ważność poruszanych spraw (w tym rozdanie loginów i haseł do dziennika elektronicznego) prosimy o niezawodne przybycie.

Serdecznie zapraszamy!