Człowiek staje się wolny poprzez dar z siebie

"Człowiek staje się wolny poprzez dar z siebie"
(św. Jan Paweł II, Centesimus Annus)

     Bardzo dziękujemy za dołączenie do projektu "Dar na Stulecie"!
Od tej chwili razem budujemy wspólnotę dobra i solidarności! Wszystkie nasze dokonania spiszemy w księdze, którą złożymy 18 maja 2020 w Centrum św. Jana Pawła II w Krakowie jako wotum - duchowy pomnik z serc i umysłów Polaków, nasz dar na 100-lecie urodzin Jana Pawła II. W trakcie, a zwłaszcza po zakończeniu Państwa inicjatywy zachęcamy do przesłania relacji (fotografie, filmy), które dołączymy do spisanych wydarzeń, organizowanych w ramach projektu Dar na stulecie. (Przesłanie materiałów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody dla organizatorów na wykorzystywanie do celów związanych projektem „Dar na Stulecie”).

     Zapraszamy także do śledzenia strony internetowej www.darna100.pl oraz naszych profili w mediach społecznościowych: www.facebook.com/darnasto oraz www.instagram.com/dar_na_100/.

     Zachęcamy także do zapraszania rodziny, bliskich i znajomych do włączenia się w to nasze wspólne dzieło.

Bardzo serdecznie pozdrawiamy,
Organizatorzy „Daru na Stulecie”