Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2019/2020

     Dyrektor Szkoły Podstawowej uprzejmie informuje, że decyzją Zarządu Rady Rodziców wybrano ofertę przedłożoną przez Unilink S.A (InterRisk Vienna Insurance Group) do ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2019/2020.

     Jednorazowa składka płatna do 20 września br., w wysokości 52,40 zł NIE JEST OBOWIĄZKOWA.


Rodziców zainteresowanych wpłatą na ubezpieczenie uczniów prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia dzieci

     załącznik 1

     załącznik 2

     załącznik 2


Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych

     załącznik


Zgłoszenie szkody

     załącznik