Skrócone lekcje – UPAŁY !!!

     Na skutek utrzymujących się ok kilku dni wysokich temperatur powietrza do Dyrektora Szkoły Podstawowej wpłynął wniosek Zarządu Rady Rodziców o skrócenie zajęć dydaktycznych.

     W związku z powyższym od 12.06 – 14.06.2019 r. (środa – piątek) lekcje zostaną skrócone do 30 minut każda.

     Zmianie ulega harmonogram odwozów uczniów oraz pora wydawania posiłków.

     Szczegółowy plan trwania lekcji i harmonogram odwozów :

     Lekcja 1. 8.00 – 8.30

     Lekcja 2. 8.40 – 9.10

     Lekcja 3. 9.20 – 9.50

     Lekcja 4. 10.00 – 10.30 (I obiad)

     Lekcja 5. 10.50 –11.20 (II obiad)

     Lekcja 6. 11.40 – 12.10

     Lekcja 7. 12.15 – 12.45

 

     

Odwozy:

 

     11.30 Rozcięta

     11.55 Kocoń, Marcaki

     12.15 Las

     12.45 Kocoń, Marcaki

     13.05 Rozcięta

     13.30 Las

Świetlica czynna bez zmian.