Zakończenie realizacji projektu

     W dniu 8 czerwca br. Pan Jarosław Krzak - Wójt Gminy Ślemień oraz Pani Edyta Gołek – Dyrektor Szkoły wręczyli uczniom klas II a i II b dyplomy ukończenia kursu nauki pływania realizowanego w ramach projektu „Jak ryba w wodzie 2019”.
     Projekt zrealizowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” oraz ze środków własnych Gminy Ślemień. W ramach projektu 37 uczniów miało możliwość udziału w 20 godzinach zajęć nauki pływania na Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Opiekę nad uczniami podczas wyjazdów sprawowali nauczyciele Szkoły Podstawowej w Ślemieniu w formie wolontariatu.
      Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach, ze smutkiem żegnały się po zakończeniu zajęć i z niecierpliwością czekały na kolejny wyjazd.
      Zajęcia na basenie dały uczniom możliwość nauki pływania, podniosły ich sprawność fizyczną ale także zachęciły do aktywnego spędzania czasu wolnego od nauki. Nabyte umiejętności uczestnicy projektu „Jak ryba w wodzie 2019” będą mogli wykorzystać już wkrótce podczas wakacyjnego wypoczynku.