Organizacja pracy szkoły w dniach 15-17 kwietnia 2019r.

     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ślemieniu informuje, że w dniach 15-17 kwietnia 2019r. w szkole odbędą się zgodnie z harmonogramem egzaminy ósmoklasistów. Dla pozostałych uczniów są to dni wolne od zajęć dydaktycznych. W związku z egzaminami zmianie ulega harmonogram dowozów i odwozów uczniów. W poszczególne dni odbędą się one według poniższego planu: 

 

Przywozy: planowo w/g obowiązującego harmonogramu - bez kursu o godz. 8:25 z Lasu

 

Odwozy:

 15 kwietnia 2019r.

Rozcięta - 12:30

Marcaki - 12:55

Las - 13:15

 16 kwietnia 2019r.

Rozcięta - 12:00

Marcaki - 12:25

Las - 12:45

 17 kwietnia 2019r.

Rozcięta - 12:30

Marcaki - 12:55

Las - 13:15

 

     Jednocześnie przypominamy, iż w dniach egzaminu ósmoklasisty dla najmłodszych uczniów w godz. 7.00 – 15.00 czynna będzie świetlica szkolna.