Harmonogram przywozów i odwozów w dniach egzaminów gimnazjalnych 10-12 kwietnia 2019r.

     W związku z egzaminami gimnazjalnymi zmianie ulega harmonogram dowozów i odwozów uczniów. W poszczególne dni odbędą się one według poniższego planu: 


Przywozy: planowo w/g obowiązującego harmonogramu - bez kursu o godz. 8:25 z Lasu 


Odwozy:

  10 kwietnia 2019r.

Rozcięta - 13:40

Marcaki - 14:05

Las - 14:25 

  11 kwietnia 2019r.

Rozcięta - 13:40

Marcaki - 14:05

Las - 14:25 

  12 kwietnia 2019r.

Rozcięta - 13:15

Marcaki - 13:25

Las - 13:45