9 kwietnia 2019 r. organizacja pracy szkoły

     Rozpoczęta dnia 8 kwietnia 2019r. akcja strajkowa zapewne ulegnie przedłużeniu na dzień 9 kwietnia 2019r. (t.j wtorek) o czym Dyrektor Szkoły zostanie poinformowany dopiero w dniu jutrzejszym w godzinach porannych. 

     Dowożenie, dożywianie i organizacja świetlicy będzie prowadzona jak w dniu dzisiejszym. 

     Zapraszamy do skorzystania ze świetlicy najmłodszych uczniów szczególnie tych, których rodzice ze względu na pracę zawodową nie są w stanie zapewnić dzieciom opieki.

     Jednocześnie zapewniam, iż pomimo trwającej akcji strajkowej egzaminy gimnazjalne (w dniach 10 - 12 kwietnia 2019r.) oraz egzaminy ósmoklasisty (w dniach 15 - 17 kwietnia 2019r.) odbędą się zgodnie z harmonogramem według obowiązującej procedury. Dyrektor gwarantuje zapewnienie nauczycieli do Zespołów Nadzorujących nawet jeśli będzie potrzeba powołania nauczycieli z zewnątrz, tj. z innych placówek. Dni, w których odbywają się egzaminy, zgodnie z rozporządzeniem MEN i wcześniejszych ustaleń są dla uczniów nie piszących egzaminów dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Dla najmłodszych świetlica szkolna czynna będzie w te dni od 7.00-15.00.