Ważne informacje na temat akcji strajkowej

Szanowni Państwo Rodzice uczniów szkoły,

     Dyrektor Szkoły Podstawowej informuje, że w związku z planowaną od 8 kwietnia 2019r. (tj. poniedziałek) akcją strajkową nauczycieli organizacja pracy szkoły może ulec zmianie: w czasie trwania strajku zajęcia dydaktyczne nie będą mogły się odbywać.

Jeśli do poniedziałku 8 kwietnia 2019r. akcja strajkowa zostanie przez Związki Zawodowe odwołana to zajęcia lekcyjne odbędą się według obowiązującego planu.

Jeśli do poniedziałku nie dojdzie do podpisania porozumień istnieje zagrożenie, że nauczyciele nie będą realizować swoich obowiązków, Dyrekcja szkoły tym samym nie może zagwarantować opieki wszystkim uczniom. Zwracamy się do Państwa z prośbą gdy tylko to możliwe o zapewnienie opieki nad dziećmi we własnym zakresie.

Jednocześnie informuję, że dla dzieci (szczególnie młodszych), których rodzice ze względu na pracę zawodową nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom czynna będzie świetlica szkolna w godz. 7.00 do 15.00. Dla uczniów obecnych w tym dniu w szkole i korzystających z dożywiania szkoła zapewni obiady w stołówce szkolnej.

Poranne przywozy do szkoły odbędą się według obowiązującego harmonogramu a popołudniowe odwozy według poniższego planu:

  14.00 Rozcięta

  14.25 Marcaki

  14.45 Las

Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania szkoły będą Państwu przekazywane na bieżąco na stronie internetowej szkoły. Prosimy również o śledzenie doniesień medialnych w środkach masowego przekazu.

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Ślemieniu

Szanowni Państwo Rodzice uczniów szkoły,

Dyrektor Szkoły Podstawowej informuje, że w związku z planowaną od 8 kwietnia 2019r. ( tj. poniedziałek ) akcją strajkową nauczycieli organizacja pracy szkoły może ulec zmianie: w czasie trwania strajku zajęcia dydaktyczne nie będą mogły się odbywać.

Jeśli do poniedziałku 8 kwietnia 2019r. akcja strajkowa zostanie przez Związki Zawodowe odwołana to zajęcia lekcyjne odbędą się według obowiązującego planu.

Jeśli do poniedziałku nie dojdzie do podpisania porozumień istnieje zagrożenie, że nauczyciele nie będą realizować swoich obowiązków, Dyrekcja szkoły tym samym nie może zagwarantować opieki wszystkim uczniom. Zwracamy się do Państwa z prośbą gdy tylko to możliwe o zapewnienie opieki nad dziećmi we własnym zakresie.

Jednocześnie informuję, że dla dzieci ( szczególnie młodszych) , których rodzice ze względu na pracę zawodową nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom czynna będzie świetlica szkolna w godz. 7.00 do 15.00. Dla uczniów obecnych w tym dniu w szkole i korzystających z dożywiania szkoła zapewni obiady w stołówce szkolnej.

Poranne przywozy do szkoły odbędą się według obowiązującego harmonogramu a popołudniowe odwozy według poniższego planu:

14.00 Rozcięta

14.25 Marcaki

14.45 Las

Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania szkoły będą Państwu przekazywane na bieżąco na stronie internetowej szkoły. Prosimy również o śledzenie doniesień medialnych w środkach masowego przekazu.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Ślemieniu