Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej

My, uczniowie pierwszej klasy Tobie Książko przyrzekamy, że szanować Cię będziemy, krzywdy zrobić Ci nie damy. Obowiązków czytelnika będziemy przestrzegać pilnie i z Twych rad i Twych mądrości korzystać od dziś zawsze.’

     W naszej szkole pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych. Zazwyczaj uroczystość ta odbywa się w II semestrze, kiedy uczniowie znają już prawie cały alfabet. Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, a pierwsza wypożyczona książka powinna być na długo zapamiętana. Uczniowie klasy pierwszej zostali zapoznani z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych, regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania książek oraz prośbami książki. Każdy uczeń otrzymał zakładkę do książki wykonaną przez uczniów klas starszych.

     Był to szczególny dzień, gdyż w tym dniu pierwszoklasiści mogli wypożyczyć swoją pierwszą książkę. Następnie uczniowie złożyli ślubowanie, że będą książki zawsze szanować  i o nie dbać, a tym samym zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej. Wszyscy otrzymali pamiątkowy dyplom pasowania na czytelnika i zakładkę do książki.

     Mamy nadzieję , że biblioteka będzie dzieciom kojarzyła się z miejscem radosnym i bezpiecznym, które będą chętnie odwiedzać.

Ewa Kastelik