O bibliotece

 

 

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej

 

Poniedziałek 7.00 - 14.30 

Wtorek         7.00 - 15.00

Środa            7.00 - 11.00

Czwartek       7.30 - 15.00

Piątek            7.30 - 13.00

 

 

Biblioteka i jej zadania:

-Biblioteka szkolna prowadzi zajęcia z dziećmi z tematyki poszukiwania informacji w bibliotece, zbierania materiałów do zajęć, uczy sporządzania notatek.

-Służy pomocą w samokształceniu.

-Udziela porad przy wyborze lektury i literatury na określony temat.

-Kształtuje kulturę czytelniczą i osobowość młodego czytelnika.

-Kształtuje umiejętności odbioru wartości kulturalnych.

-Pomaga nauczycielom w pracy dydaktycznej i wychowawczej, udziela porad nauczycielom przy wyborze materiałów do zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych.

-Pomaga w doskonaleniu zawodowym i dokształcaniu nauczycieli.

-Współpracuje z nauczycielami, dyrekcją i rodzicami.

-Sporządza zestawienia bibliograficzne nowości, artykułów z czasopism oraz zestawienia statystyczne czytelnictwa.

 

ZALETY KSIĄŻKI

 

Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza naszą świadomość i nasz świat.

 biblioteka1

Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo.
Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych.

 

Książka dodaje sił i zapału.

Dostarcza nam rozrywki i emocji.

Może rozśmieszyć lub zasmucić.

Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości.

 

Książka pobudza fantazję,
uczy
budować obrazy w wyobraźni.

 

Książka pomaga nam zrozumieć siebie.

Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak my,

Że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji,

umacnia nasze poczucie własnej wartości.

 

Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach
i kulturach,
o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim,
o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej.

 

Książka jest naszym towarzyszem w samotności.

Łatwo wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek.

Z biblioteki można ją wypożyczyć za darmo i nie trzeba podłączyć jej do prądu.