O Ślemieniu

 

Gmina Ślemień położona jest w dolinie rzeki Łękawki, na pograniczu Beskidu Małego i Średniego. Posiada szczególne walory krajobrazowe i turystyczno – wypoczynkowe, gdyż znaczną część jej obszaru porastają lasy. Cały obszar gminy to oaza ciszy i spokoju, czystego powietrza i wspaniałych krajobrazów. Gmina obejmuje teren o łącznym obszarze ok. 46 km. Od północy obszar gminy otoczony jest grzbietem Beskidu Małego z wyróżniającym się szczytem Madohory (929m.n.p.m). Część stoków oraz szczyt i partie przyszczytowe Madohory tworzą unikatowy pod względem florystycznym i geologicznym rezerwat przyrody. Najbardziej urokliwymi pomnikami przyrody są jaskinie skalne „Na Czarnych Działach” w Ślemieniu oraz Jaskinia Komonieckiego w Lasie, do której wejście jest częściowo osłonięte oryginalnym wodospadem utworzonym przez strumień płynący po płycie stropowej jaskini. Teren gminy jest basenem źródliskowym dwóch potoków: Łękawki i Kocońki.
Gminie cechuje zróżnicowana struktura gospodarcza. Przeważają spółki prawa handlowego, natomiast coraz silniejszą pozycję zaczynają zdobywać firmy handlowo – usługowe. Obserwuje się również rozwój gospodarstw agroturystycznych. Na terenie gminy zarejestrowanych jest obecnie 170 podmiotów gospodarczych.

HISTORIA I POŁOŻENIE

Początki osadnictwa na terenie gminy Ślemień – datuje się od XII w., kiedy to do doliny Żywiecczyzny porośniętej wówczas puszczą karpacka zaczynają docierać pierwsi osadnicy. Byli to zarówno polscy chłopi – ze wsi niżej położonej – jak i wołoscy pasterze z terenów Karpat Południowych.
W owych czasach wsie Ślemień i Kocoń były wioskami rolniczymi zasiedlanymi przez polskich chłopów, natomiast wieś Las zamieszkami Wołosi, posługujący się własnymi wzorami budownictwa oraz własna gwarą.
Wsie te, jak wskazują na to fakty historyczne, od czasu powstania aż do uwłaszczeń reformy rolnej (w połowie XIX wieku) były własnością szlachty i magnaterii.
Pod koniec XVII wieku na terenie Ślemienia, Koconia i Lasu rozwinął się system gromadzkiej organizacji życia społecznego. Po I rozbiorze Rzeczypospolitej w 1772 r., cały obszar obecnej gminy Ślemień znalazł się w granicach Monarchii Austro–Węgierskiej. Żywiecczyzna należała do najuboższych i najgorzej zagospodarowanych rolniczo terenów. Ślemień znalazł się wówczas w lepszej sytuacji, gdyż uzyskiwał dodatkowe dochody z przetopu rudy w piecach hutniczym zlokalizowanym obok warzelni soli a także z wyrębu drewna z rozległych lasów. Piec hutniczy spalił się w 1780 roku wraz z warzelnią soli i nie został już nigdy odbudowany. Ruiny tego pieca istnieją do dnia dzisiejszego.
 

POŁOŻENIE

Gmina położona jest w południowej części województwa śląskiego we wschodniej części powiatu żywieckiego – 14 km od Żywca i graniczy z województwem małopolskim – 20 km od Suchej Beskidzkiej oraz 28 km od polsko – słowackiego przejścia granicznego w Korbielowie. Odległości do Katowic i Krakowa wynoszą odpowiednio 105 km i 80 m.
Gmina Ślemień jest jednostka administracyjną powołana do samodzielnego funkcjonowania od 1 czerwca 1991 roku. W jej administracyjny obszar wchodzą następujące sołectwa: Ślemień, Kocoń, Las. Średnia gęstość zaludnienia wynosi około 75 osób/km.
Profil kulturalny gminy definiuje góralska wsparta folklorem i tradycja regionalną oraz kultywowaniem tradycji Państwa Ślemieńskiego. Największa placówka kulturalną gminy jest Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła”. Powstał on w 1959 roku, a jego założycielem był poeta ludowy, działacz wiejski Feliks Kantyka wraz z kołem ZMW zrzeszającym działaczy takich jak Czesław Zyzański, Janina Zyzańska, Maria Bąk, Władysław Pęcikiewicz, Tadeusz Sander i inni. Coraz większa rzeszę dzieci, młodzieży i dorosłych przyciągają imprezy i zajęcia organizowane w GOK „Jemioła”. Każdy znajdzie tu dla siebie interesujące propozycje spędzenia wolnego czasu. W GOK „Jemioła” organizowane są zajęcia z zakresu kółka muzycznego; nauki śpiewu i gry na instrumentach a także zajęcia plastyczne, na których można poznać różne techniki oraz rozwijać swoje zdolności plastyczne.
Obecnie na terenie gminy Ślemień działa jedno przedszkole z dwoma oddziałami przedszkolnymi, dwie szkoły podstawowe, gimnazjum oraz liceum niepubliczne dla dorosłych. W roku 2002 do użytku publicznego została oddana ogólnodostępna sala gimnastyczna przy gimnazjum i szkole podstawowej.
Popularnym i lubianym miejscem spotkań mieszkańców gminy a zwłaszcza młodzieży, jest doskonale przygotowane boisko sportowe, które umożliwia uprawianie sportów sezonowych. Jest ono wyposażone w boisko do gry w piłkę nożną, dwa boiska do gry w siatkówkę oraz kort tenisowy.
 

KOŚCIOŁY

Pierwszy kościół w Ślemieniu wybudował Krzysztof Komorowski w roku 1593. w 1672 roku staraniem Katarzyny Grudzińskiej Lackiej powstała w Ślemieniu parafia.
Budowę nowego, murowanego kościoła parafialnego w Ślemieniu pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w miejscu starego drewnianego, zainicjowała Elżbieta Wielkopolska. Kościół Wzniesiono w Latach 1842 – 1853 wg planów Leureta a wszystkie sprzęty, obrazy i dzwony zostały przeniesione do niego z kościoła starego. Do nowej świątyni przeniesiono również z zamku ślemieńskiego kartusz kamienny z herbem Wielkopolskim „Starykoń”. Umieszczono go w ścianie prawego przedsionka kościoła. Obecnie herb ten jest uznawany za oficjalny herb gminy Ślemień.