Pozyskane fundusze

Fundusze pozyskane przez szkołę


Szkoła Podstawowa w Ślemieniu od wielu lat stara się pozyskiwać środki finansowe na działania edukacyjne dla uczniów . W naszym gronie są nauczyciele, którzy poświęcają swój wolny czas na pisanie projektów, zajmują się ich realizacją, monitoringiem i ewaluacją. Cieszy nas fakt, że pozyskaliśmy duże środki szczególnie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny(lata finansowania 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020). Jesteśmy szkołą, która w tej dziedzinie (i nie tylko!) zajmuje czołowe miejsce w powiecie.


Pobierz zestawienie środków pozyskanych przez szkołę.