Spotkanie w ramach współpracy sieci szkół nr 3

     W dniu 06.06.2019r. odbyło sie kolejne - trzecie -  spotkanie w ramach sieci współpracy Szkół Podstawowych w Ślemieniu, Mutnem, Sopotni Małej i Gilowicach, utworzonej na potrzeby projektu „Aktywna tablica”.  Celem spotkań było rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz wypracowanie narzędzi, scenariuszy, materiałów, które są pomocne w radzeniu sobie z pracą w kontekście indywidualnych zadań zawodowych. Każda szkoła to inne potrzeby, inni uczniowie a także inne pomysły na wykorzystanie tablicy. W spotkaniu tym, poza e-koordynatorami szkół podstawowych wchodzących w skład sieci w rządowym programie „Aktywna tablica”, brali udział również inni nauczyciele pragnący rozwijać warsztat swojej pracy i wzbogacać go o narzędzia organizacji i wsparcia nauczania w sieci Internet.

     Ostatnie spotkanie sieci było podsumowaniem działań sieci, analizie osobistych rezultatów, które nauczyciele osiągnęli dzięki współpracy z innymi nauczycielami. Na tym spotkaniu odbyła się również wymiana poglądów, omawianie trudności związanych z efektywnym wykorzystaniem potencjału tablicy, przekazywanie cennych wskazówek i scenariuszy zajęć. Nauczyciele zrobili również zestawienie przykładowych stron internetowych, z których można korzystać na lekcjach: 

www.etwinning.pl – platformę etwinning.net – można na niej znaleźć ciekawe pomysły na projekty,
www.Pisu Pisu.pl - ortografia i język polski online, nauka pisania na klawiaturze, nauka czytania i poprawnego pisania,
www.MATZOO.pl – zadania z matematyki,
www.matematyka.pl
www.learningapps.org – ćwiczenia interaktywne,
www.scholaris.pl – scenariusze zajęć,
www.ang.pl – nauka słownictwa i gramatyki,
www.kahoot.com – quizy,
www.quizizz.com – quizy,
www.teachingenglish.org.uk – scenariusze lekcji,
www.dlanauczyciela.pl – słownictwo, gramatyka, filmy, audio,
www.ling.pl – dobry słownik,
www.katechizmy.com – ćwiczenia sprawdzające wiadomości, gry dydaktyczne,
www.muzykotekaszkolna.pl – filmy nawiązujące do różnych zagadnień związanych z muzyką, definicje, zaprezentowanie postaci związanych z światem muzyki,
www.nauczanie.librus.pl – prezentacje (opracowane lekcje), ćwiczenia interaktywne, strona płatna,
- www.Medianauka.pl - nauka online z biologi, informatyki, matematyki i innych przedmiotów.