Lekcja otwarta nr 2

     Dnia 06.06. 2019r. odbyła się w naszej szkole druga lekcja otwarta z udziałem zaproszonych nauczycieli w ramach programu "Aktywna Tablica" i uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy. Takie lekcje to jeden z punktów realizacji tego właśnie Programu.

     Zajęcia z przyrody w klasie VIb poprowadziła pani Monika Feruga. Ich tematem było powtórzenie i utrwalenie wiadomości z przyrody zdobytych w trakcie nauki w klasie VI. Dzięki wykorzystaniu wielu interaktywnych ćwiczeń w formie multimedialnych Kart Pracy (np uzupełnianek, krzyżówek, schematów) a także aplikacji LearningApps czy Quizizz uczniowie bardzo zaangażowali się w lekcję i mogli kompleksowo, szybko i ciekawie sprawdzić swoja wiedzę.

     Podczas wymiany spostrzeżeń po zakończonej lekcji nauczyciele zgodnie stwierdzili, że oddziaływanie polisensoryczne jest bardzo skuteczne w przekazywaniu i utrwalaniu wiedzy przez uczniów o różnych możliwościach. Nauka z wykorzystaniem nowoczesnych technologii bardzo uatrakcyjnia i przyspiesza proces dydaktyczny. Nauczyciele uczestniczący w lekcji otwartej wymienili się również sposobami i możliwościami  prowadzenia lekcji w oparciu o technologię informacyjno-komunikacyjną.