Lekcja otwarta

     W dniu 21 marca 2019 roku odbyła się w Szkole Podstawowej w Ślemieniu otwarta lekcja biologii z udziałem zaproszonych nauczycieli w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy. Wykorzystanie technologii TIK podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych, w tym lekcji otwartych to realizowane przez nas zadania programu. Tego typu lekcje mają umożliwić nauczycielom wymianę doświadczeń, rozwiązań edukacyjnych, dzielenie się pomysłami na ciekawą lekcję.

     Zajęcia w klasie VIIa poprowadziła p. Justyna Ficoń. Tematem lekcji było utrwalenie wiadomości z biologii. Na lekcji wykorzystano m.in. aplikację LearningApps, która oferuje wiele ciekawych ćwiczeń i zadań z zakresu wielu przedmiotów. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem wykonywali różne interaktywne ćwiczenia na tablicy. Dużo emocji wzbudziła gra "Milionerzy", gdzie trzeba się było wykazać niemałą wiedzą biologiczną.
     Tego typu zajęcia pokazały, jak dzięki wykorzystaniu tablicy multimedialnej można maksymalnie pogłębić zaangażowanie i aktywność uczniów poprzez zwiększenie dynamiki lekcji i oddziaływanie na wiele zmysłów. Pozwalają na dopasowanie ćwiczeń zarówno do uczniów zdolnych jak i tych z trudnościami w nauce. Uczniowie byli bardzo zainteresowani zajęciami. Chętnie podchodzili do rozwiązywania zadań. Byli bardzo aktywni.