Spotkanie w ramach współpracy sieci szkół nr 2

Drugie spotkanie w ramach sieci współpracy szkół

     W dniu 24.01.2019r. w naszej szkole odbyło się drugie spotkanie w ramach sieci współpracy Szkół Podstawowych w Ślemieniu, Mutnem, Sopotni Małej i Gilowicach, utworzonej na potrzeby projektu „Aktywna tablica”.

     Spotkanie ponownie poprowadziła Monika Feruga. Jego nadrzędnym celem było sprawozdanie z realizacji projektu w poszczególnych szkołach oraz wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami z różnych placówek. Uczestniczące w spotkaniu panie wymieniały pomysły w jaki sposób można wykorzystać tablicę interaktywną na lekcjach z przedmiotów zarówno humanistycznych, jak i ścisłych, przedstawiały przykłady pomocy dydaktycznych (szczególnie przygotowanych samodzielnie), które można wykorzystać w celu uatrakcyjnienia zajęć oraz analizowały przygotowane przez siebie scenariusze lekcji z wykorzystaniem narzędzi TIK, które posłużą do stworzenia bazy materiałów, z której będą mogli skorzystać inni nauczyciele.

     Na zakończenie spotkania uczestniczki zaplanowały przeprowadzenie lekcji otwartych w swoich placówkach.