Spotkanie w ramach sieci współpracy szkół

     Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu  nawiązała współpracę z następującymi szkołami: Szkołą Podstawową nr 6 w Sopotni Małej, Szkołą Podstawową
w Mutnem oraz  Szkołą Podstawową nr 1 w Gilowicach w ramach międzyszkolnej sieci współpracy szkół biorących udział w realizacji zadań programu „Aktywna tablica”.

 

Głównymi celami sieci szkół są:

 – integracja środowiska nauczycieli,

– wymiana idei, doświadczeń, informacji pomiędzy szkołami,

– promocja i popieranie działań związanych z IT,

– prowadzenie wspólnych projektów,

– szkolenia wewnętrzne,

– prowadzenie i udział w lekcjach otwartych.

 

       Pierwsze spotkanie odbyło się 22.11.2018r. w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu. Szkolenie poprowadziła Monika Feruga. Celem spotkania było wstępne określenie zasad współpracy poszczególnych szkół biorących udział w programie, przydzielenie osobom odpowiedzialnym za prawidłową realizację projektu zadań na następne spotkanie oraz omówienie różnych sposobów wykorzystania aktywnej tablicy. Uczestnicy mieli okazję popracować z tablicą oraz poznać podstawowe funkcje nowego sprzętu oraz możliwości, jakie otwiera tablica przez nauczycielami różnych przedmiotów. Prowadząca spotkanie zaprezentowała przykładowe materiały z przyrody, które mogą uatrakcyjnić zajęcia oraz pobudzić dzieci do aktywnego rozwiązywania zadań na lekcji.