AKTYWNA TABLICA -PODSTAWOWE INFORMACJE

     Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Rada Ministrów, wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego świata, ustanowiła na mocy uchwały z dnia 19.07.018r. Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”.

     W ramach Programu szkoły podstawowe, które do niego przystąpiły, zostały wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe (dwa takie monitory firmy SAMSUNG zostały zakupione dla naszej szkoły). Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

     Podstawowymi założeniami Programu „Aktywna tablica” są:

1)    udział każdej uczestniczącej w Programie szkoły w tzw. międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli z różnych szkół podstawowych. Ma ona umożliwić nauczycielom wymianę doświadczeń, ciekawych pomysłów i rozwiązań edukacyjnych. Nauczyciele będą mogli także podzielić się w ramach takiej współpracy ciekawymi scenariuszami zajęć z wykorzystaniem TIK czy uczestniczyć w lekcjach otwartych.

W ramach Programu „Aktywna tablica” Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu stworzyła sieć współpracy z innymi szkołami z powiatu żywieckiego: w Gilowicach, Mutnem i Sopotni Małej.

2)    wykorzystanie pozyskanego sprzętu i narzędzi TIK na lekcjach poszczególnych przedmiotów, aby wzbogacić proces kształcenia o nowoczesne i efektywne metody nauczania.

Pozyskane dzięki dotacji monitory interaktywne firmy SAMSUNG już służą uczniom
w trakcie lekcji, stanowiąc atrakcyjny i nowoczesny sposób przekazywania wiedzy. Monitory są zainstalowane w salach lekcyjnych nr 22 i nr 47.