REKRUTACJA

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień.

Plik do pobrania

 

     Zarządzenie Wójta Gminy Ślemień w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień.

Plik do pobrania

 

     Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie).

Plik do pobrania

 

    Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły).

Plik do pobrania