Zarządzenia w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki- cateringu w Szkole Podstawowej w Ślemieniu

     Informujemy, że z dniem 1 września 2016r., zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu zmianie ulega:

  - cena wydawanych posiłków (wzrasta z 3,00 zł do 3,60 zł)

  - sposób płatności za obiady - dotychczas wpłat dokonywać można było w sekretariacie szkoły natomiast od bieżącego roku szkolnego każdy rodzic otrzymywać będzie comiesięcznie fakturę za wydane dziecku obiady, którą to należy opłacić przelewem na podany nr konta bankowego)

     Dane do przelewu

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu

Nr rachunku: 61 8141 0008 0000 2020 2000 0020

Tytułem: wpłata za obiady/miesiąc/rok/imię nazwisko ucznia/klasa/nr faktury


     W najbliższych dniach każdy uczeń, który wyrazi chęć korzystania z obiadów otrzyma w szkole:

  1. regulamin stołówki szkolnej (druk pozostaje u rodzica)

  2. kartę zgłoszenia ucznia na obiady, którą po wypełnieniu należy zwrócić do szkoły

     Obiady będą wydawane od dnia 5 września 2016r. - t.j. poniedziałek

     Wzorem ubiegłego roku na pierwszej przerwie międzylekcyjnej na parterze szkoły będzie możliwość zakupu bułek w cenie 2,00 zł.

     W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: nr szkoły 33 8654 352 lub nr Schroniska: 33 8654 351

 

Druki do pobrania:


Karta zgłoszenia ucznia na obiady


Regulamin stołówki szkolnej


Zarządzenie Dyrektora ŚSM w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki - Zespół Szkół w Ślemieniu

 

 

Zarządzenie Dyrektora ŚSM w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki - Filia w Lasie