Harmonogram konsultacji przedmiotowych, zajęć dodatkowych oraz PPP w roku szkolnym 2018/2019

 

SZKOŁA PODSTAWOWA