Organizacja roku szkolnego 2018/2019-dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Ślemieniu