Organizacja szkoły

Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne:

I etap: klasy I – III szkoły podstawowej

II etap: klasy IV - VIII szkoły podstawowej

z wygasającymi klasami gimnazjalnymi- III klasy

Szczegółowy opis organizacji szkoły zawiera Statut Szkoły

 

Copyright by Zespół Szkół w Ślemieniu 2010