Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

OŚWIADCZENIE

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Specjalisty do spraw BHP w Szkole Podstawowej w Ślemieniu

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty do spraw BHP w Szkole Podstawowej w Ślemieniu

 

Copyright by Zespół Szkół w Ślemieniu 2010