Informacje podstawowe

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu

ORGAN PROWADZĄCY : Gmina Ślemień

ORGAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO : Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 44, 34-300 Bielsko-Biała

RODZAJ : jednostka organizacyjna gminy
LOKALIZACJA : woj. śląskie, pow. żywiecki, gmina Ślemień
KOD :  34 - 323
MIEJSCOWOŚĆ :  Ślemień, ul. Szkolna 1
KONTAKT : tel. (33) 8654 352, (33) 8654 071 fax  (33) 8654 352
 Email: gimslem@poczta.fm
DYREKTOR : mgr Edyta Gołek
WICEDYREKTOR : mgr Monika Harężlak
SEKRETARKA : Anna Krzak
GŁÓWNA KSIĘGOWA : Bogusława Górka
NIP: 553-23-94-798

REGON : 070689197     

 

Copyright by Zespół Szkół w Ślemieniu 2010